Monday, November 9, 2009

Pilis dan pitis

Oleh Muhammed Salehudin Aman

SEORANG pelajar telah bertanya kepada saya tentang maksud kata pilis. Tanyanya lagi; adakah perkataan ini variasi sebutan kata pilih? Maksudnya, kedua-dua kata itu boleh saling berganti untuk maksud yang sama. Teringat oleh saya akan seuntai bait lagu Melayu yang bunyinya lebih kurang:

Direnjis-renjis dipilis

Ditepungilah tawar

Hai beras kunyit ditabur

Disiram si air mawar.

Apakah maksud perkataan pilis? Ada dua maksud perkataan pilis ini. Pertama, pilis ialah ubat yang dipalit atau ditepekkan di dahi. Pada zaman dahulu, ada sejenis ubat yang dikenal sebagai ubat guna-guna atau ubat pengasih. Lazimnya, ubat ini dibuat daripada minyak. Jika seseorang itu berkehendak akan seseorang gadis supaya gadis itu jatuh kasih kepadanya, maka dicalitkan sedikit ubat guna-guna itu pada tubuh si gadis. Perbuatan “mencalit” ini disebut pilis atau palit.

Maksud pilis yang kedua pula ialah garis pangkah di dahi untuk tujuan menghindarkan sebarang penyakit. Dalam perubatan tradisi orang Melayu, apabila seseorang itu jatuh sakit, misalnya terkena sampuk orang halus, maka seketul kunyit hidup dikerat beberapa kerat; kemudian dibacakan jampi, lalu dengan kunyit itu, ditulis garis silang bentuk “X” di dahinya. Kadangkala, bukan sahaja pada dahi tetapi di bahagian lain tubuh pesakit seperti di kedua-dua tangan atau lengannya. Tujuannya sebagai tangkal penyakit.

Di sesetengah tempat, ubat pilis ini berwarna hitam yang juga dipalitkan atau dilekatkan di dahi dan di pelipis pesakit sakit kepala, atau wanita yang baru bersalin.

Pipis yang sebutan lengkapnya “berpipis” bermaksud sudah dilumatkan, atau sudah dihaluskan dengan batu giling/batu tumbuk. Perbuatan memipis itu dinamai juga “memipik”. Lazimnya, barang yang dipipis atau dipipik itu lada atau rempah. Bukankah dalam peribahasa Melayu terungkap kalimat “Burung terbang dipipiskan lada”? Maksud peribahasa ini bersiap sedia untuk meraih hasil yang belum diperoleh.

Pitis pula ialah sejenis mata wang yang digunakan pada zaman dahulu. Pitis ini dibuat daripada tembaga atau timah nipis yang berlubang bulat di tengahnya. Di negeri Kelantan dan di ranah Minangkabau, pitis disebut sebagai pitih.

Seperti halnya dengan kata pilis, kata pitis juga banyak terakam dalam peribahasa Melayu; antaranya termasuklah “Pitis habis, kemahuan tiba” (ertinya: Kemahuan datang setelah jatuh miskin). Jika dikatakan “Buang pitis” maksudnya perbuatan mempersembahkan wang kepada wali atau orang keramat untuk mendapatkan kepastian tentang sesuatu hal atau nasib seseorang.

Kata yang bersinonim dengan pitis ialah picis. Kata picis merupakan bahasa arkaik, yakni bahasa yang tidak ghalib digunakan lagi. Picis berupa wang yang bernilai sepuluh sen yang bersamaan dengan satu ketip. Jadi nilai sepuluh sen (pitis) ialah satu ketip.

Apabila kata picis diakhiri akhiran –an, maka terbitlah kata picisan. Picisan bermaksud sesuatu yang rendah mutunya. Lihatlah maksud picisan dalam ayat-ayat contoh yang berikut ini:

1. Mereka lebih suka membaca majalah picisan daripada majalah ilmiah.

2. “Sekarang, banyak benar roman picisan terjual di kios buku.” kata Ramli kepada Rahman.

Kata pisis pula berasal daripada bahasa Cina yang sama maksudnya dengan kata picis dan pitis, iaitu benda yang berkaitan dengan wang logam. Jadi, baik pitis, picis atau pisis maksudnya sama, iaitu kepingan wang logam yang digunakan pada zaman dahulu.

Satu lagi bentuk kata lain yang hampir sama bunyi sebutannya dengan kata pisis ialah pises. Pises ialah lambang yang kedua belas dalam zodiak bagi orang yang dilahirkan antara julat 21 Februari hingga 20 Mac.

Pinis ialah ringkasan daripada ejaan lengkap kata tempinis. Tempinis sejenis tumbuhan (kayu) yang keras batangnya dan tahan lama. Kayu tempinis disebut juga sebagai kepinis. Kayu tempinis ini banyak jenisnya, seperti tempinis hitam, tempinis merah, tempinis putih. Para pelajar harus berhati-hati apabila mengeja kata pinis ini. Jika kedua-dua huruf vokal dalam suku kata pertama dan suku kata kedua kata itu digantikan dengan huruf vokal e taling, terbentuklah ejaan penes. Penes ialah sejenis kapal yang saiznya kecil.

Demikianlah huraian tentang kata pilis (dan kata-kata lain yang hampir serupa bentuknya). Nyatalah bahawa kata pilis bukan bermaksud pilih; dan oleh itu pilis dan pilih tidak boleh saling berganti, kerana kedua-dua bentuk kata ini tidak bersinonim. Semoga huraian ini dapat menjawab soalan pelajar tadi.

Kata Sendi Nama Waktu

Oleh MUHAMMED SALLEHUDIN AMAN

PENGGUNAAN kata sendi nama waktu dalam konteks berbahasa, baik bahasa lisan mahu pun bahasa tulisan, masih kerap menimbulkan permasalahan yang sungguh menonjol. Dengan melihat kesalahan-kesalahan bahasa yang berkaitan dengan penggunaan kata sendi ini, dapat kita rumuskan seolah-olah pengguna bahasa tidak bijak memilih kata sendi nama yang sesuai untuk menyatakan sesuatu hal, khususnya hal yang bersabit dengan faktor waktu.

Pada sesetengah orang, kesalahan-kesalahan tersebut hanyalah permasalahan kecil sahaja, yang tidak pula menjadikan bahasa itu rancu. Anggapan begitu tidak harus dijadikan alasan untuk membiarkan bentuk bahasa yang sedemikian rupa. Ketidakprihatinan kita terhadap usaha membetulkannya akan mencetuskan bentuk bahasa yang tidak keruan kerana bahasa yang tidak menurut acuannya.

Tulisan pada kali ini berfokus pada kesalahan penggunaan beberapa kata sendi nama waktu bahasa Melayu.

Kata sendi nama dari, ke, pada, hingga, sejak (semenjak) digunakan di hadapan kata atau frasa nama yang menunjukkan waktu (masa). Selain itu, kata sendi dari, ke dan pada digunakan juga di hadapan kata nama yang menunjukkan tempat dan arah, seperti dalam frasa dari atas, dari Kajang, ke kedai, ke utara, ke sisi, pada Aiman,dan pada pipinya .

Kata sendi dari menjadi penanda frasa sendi nama yang menyatakan waktu. Hal ini ditunjukkan seperti dalam ayat yang berikut:

1. Mesyuarat itu berlangsung dari pukul 2.00 hingga 4.30 petang.

2. Penduduk kampung itu berkawal dari waktu Maghrib hingga waktu Subuh.

Kata sendi dari tidak boleh ditukar ganti dengan kata sendi nama daripada kerana kata sendi daripada tidak digunakan sebagai penanda waktu melainkan untuk menyatakan hal-hal seperti yang berikut:

(a) Punca bagi manusia, haiwan atau benda (daripada Ain, daripada Jabatan Perdana Menteri)

(b) asal kejadian dan sumber (daripada muntah lembu, daripada emas)

(c) unsur perbandingan atau perbezaan (lebih bijak daripada Sail)

(d) unsur pecahan atau bahagian (separuh daripada keseluruhannya)

(e) benda dan hal yang abstrak ( daripada pandangannya itu)

Oleh itu, ayat-ayat yang berikut ini tidaklah tepat penggunaan kata sendi nama daripada untuk waktu:

3. *Saya menunggu kamu daripada pukul 3.00 petang.

(seharusnya: ... dari pukul 3.00 petang)

4. *Syahmi tidur daripada pukul 8.00 pagi tadi.

(seharusnya: ...dari pukul 8.00 pagi tadi)

Kata sendi hingga digunakan di hadapan kata/frasa nama untuk membawa maksud perihal peringkat dan had masa, atau jarak waktu tentu. Tidak seperti kata sendi nama dari, kata hingga dapat bertukar ganti dengan kata sendi nama sampai yang juga menunjukkan konsep perhinggaan masa. Ayat contohnya:

5. (a) Mereka bergadang hingga dinihari.

(b) Mereka bergadang sampai dinihari.

6. (a) Pasukan ini mara hingga peringkat separuh akhir.

(b) Pasukan ini mara sampai peringkat separuh akhir.

Sebagai penanda jarak waktu tertentu, yakni merujuk lamanya tempoh dari detik permulaan sesuatu kejadian hingga detik penghabisan kejadian yang sama, kata sendi nama dari dan hingga atau sampai digunakan bersama. Contoh penggunaannya:

6. Petani gigih itu bekerja dari pukul 7.00 pagi hingga pukul 5.00 petang.

7. Tawaran barangan harga rendah itu bermula dari

1 November hingga 30 November 2009.

Oleh sebab kata sendi hingga dan sampai sedia mengandungi maksud titik penghabisan berlakunya sesuatu kejadian itu, maka kata sendi nama ke tidak perlu lagi mengikuti kata sendi nama hingga dan sampai itu. Ayat-ayat yang berikut ini tidak gramatis tatabahasanya:

8. (a) *Ayahnya keluar dari awal pagi hingga ke lewat malam.

(a) *Ayahnya keluar dari awal pagi sampai ke lewat malam.

Kata sendi nama sampai tetap juga menunjukkan titik penghabisan berlakunya sesuatu kejadian apabila digunakan tanpa berpasangan dengan kata sendi dari. Contohnya:

9. Pegawai itu bekerja sampai pukul 5.00 petang.

Selain digunakan untuk manusia, binatang, benda abstrak, dan benda konkrit tertentu, kata sendi nama pada digunakan juga untuk menunjukkan waktu. Hal ini ditunjukkan penggunaannya dalam ayat yang berikut:

10. Rombongan kebudayaan itu tiba pada pukul 10.00 lagi.

11. Kamus telapak itu ada pada Husna. (manusia)

12. Pada pendapat saya, rancangan itu baik. (abstrak)

13. Minyak angin itu disapukan pada kulitnya.

Harus diingat, kata sendi nama pada tidak boleh bersilih ganti dengan kata sendi di, kerana di digunakan khusus di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat. Oleh itu, ayat-ayat contoh yang berikut ini salah tatabahasanya.

14. *Suasana di pagi hari raya sungguh meriah.

(seharusnya: pada pagi...)

15. *Di masa kemelesetan ekonomi ini, kita harus berhemat berbelanja.

(seharusnya: Pada masa ...)

Sebagai kata sendi nama, kata sejak/semenjak membawa maksud penanda waktu, yakni menyatakan makna bermula dari sesuatu masa tertentu, maka mestilah digunakan di hadapan kata nama dan frasa nama. Contoh penggunaannya:

16. Adib tinggal bersama-sama dengan bapa angkatnya sejak lima tahun yang lalu.

17. Semenjak kematian isterinya beberapa bulan ini, beliau kelihatan sugul sahaja.

Kata sendi nama yang menunjukkan waktu seterusnya ialah kata sendi ke. Contoh penggunaan kata tersebut dalam ayat adalah seperti yang berikut:

18. Pemeriksaan cukai jalan kenderaan akan diadakan dari

semasa ke semasa.

Dalam hal frasa sendi nama dari semasa ke semasa ini boleh sahaja disebut dari satu masa ke satu masa kerana awalan se itu membawa maksud satu. Salah pula jika kata bilangan satu atau se tidak digunakan pada kedua-dua kata nama itu sekali gus. Contoh-contoh kalimat yang salah:

19. *Pembangunan negara akan dilaksanakan dari masa ke semasa.

20. *Senarai daftar pengundi akan diperkemas dari semasa ke masa.

21. *Pemeriksaan kebersihan gerai-gerai makanan akan dilakukan oleh pihak Penguat Kuasa Perbandaran dari masa ke satu masa.

Penggunaan pasangan kata dari yang diikuti sendi nama ke tidak boleh digantikan dengan pasangan daripada dengan kepada seperti yang berikut:

22. *Pemeriksaan cukai jalan kenderaan akan diadakan daripada masa kepada semasa.

atau

23. *Daripada sehari kepada sebulan; daripada bulan kepada tahun usia kita akan bertambah.

Begitulah huraian tentang penggunaan kata sendi nama yang berkaitan atau yang menunjukkan waktu. Hakikat yang jelas ialah bahawa kata sendi nama waktu ini digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menyatakan hal waktu.

Aktif, aktiviti dan aktivisme


Oleh Muhammed Salehudin Aman

KATA adjektif aktif berasal daripada kata bahasa Inggeris active. Kata ini mendukung beberapa maksud, iaitu pertama, bertenaga dan giat (berkenaan orang, tubuh, otak). Yang kedua, bermakna pantas, deras atau cepat; dan yang ketiga ialah banyak menjalankan (sesuatu), atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan. Ketiga-tiga maksud yang dinyatakan itu ditunjukkan dalam ayat-ayat contoh yang berikut:

1. Haris ialah murid Tahun Enam Bestari yang aktif.

2. Anggota Kadet Bomba itu bergerak dengan aktif sebaik-baik sahaja menerima arahan.

3. Aiman mengambil bahagian yang aktif dalam kegiatan kokurikulum di sekolahnya.

Dalam ketiga-tiga ayat contoh di atas, kata aktif dapat digantikan dengan kata cergas, kerana makna kata cergas dalam ketiga-tiga ayat tersebut sudah merangkumi makna active dalam bahasa Inggeris.

1. (a) Haris ialah murid Tahun Enam Bestari yang cergas.

2. (a) Anggota Kadet Bomba itu bergerak dengan cergas sebaik-

baik sahaja menerima arahan.

3. (a) Aiman mengambil bahagian yang cergas dalam kegiatan

kokurikulum di sekolahnya.

Penggunaan kata cergas dapat menunjukkan sifat kemelayuan ayat-ayat tersebut itu.

Kata aktif, yang digunakan dalam bidang ilmu linguistik, menunjukkan subjek ayat melakukan sesuatu terhadap objek. Maknanya, objek mengalami (menderita) oleh makna kata kerja aktif tersebut. Contohnya:

4. Hafiz memukul bulu tangkis dengan raketnya.

Dalam ayat 4, pelakunya, iaitu subjek ayat (Hafiz) melakukan perbuatan pukul terhadap objek ayat (bulu tangkis), dan objek menerima kata kerja aktif “memukul”. Oleh itu, ayat 4 itu dikatakan ayat aktif.

Dalam bidang ekonomi pula, khususnya yang berkaitan dengan pasaran saham, kata aktif juga kerap digunakan. Contohnya:

5. Warta Perdana menyiarkan berita tentang tujuh saham yang paling aktif apabila Bursa Saham ditutup.

Satu lagi makna kata aktif ialah giat. Perhatikan penggunaannya dalam ayat yang berikut:

6. Dato’Asyraf aktif dalam pergerakan politik. Atau

6. (a) Dato’Asyraf giat dalam pergerakan politik.

Daripada kata aktif, terbit bentuk kata aktiviti. Kata ini merupakan padanan daripada kata bahasa Inggeris activity.

7. Puan Rosmawati berminat dalam aktiviti sosial, sukan dan budaya.

Dalam bahasa Melayu, activity bermaksud kegiatan. Jadi, kata aktiviti dalam ayat 7 itu boleh digantikan dengan kegiatan.

Kata aktiviti digunakan juga dalam beberapa kata istilah khusus bidang tertentu, seperti dalam bidang pentadbiran, bidang sains, bidang linguistik, dan lain-lain. Misalnya, dalam bidang pentadbiran, perniagaan dan ekonomi ada istilah seperti akaun aktiviti (activity account), nisbah aktiviti (activity ratio) dan persampelan aktiviti (activity sampling).

Dalam bidang sains, dan linguistik terdapat istilah nitrogen aktif (active netrogen), jisim aktif (active mass), dan ayat aktif (active sentence).

Orang yang melibatkan diri dalam sesuatu kegiatan secara aktif digelar aktivis (activist). Contoh ayat:

8. Pada setiap kali sambutan ulang tahun kemerdekaan, kerajaan

memberikan penghormatan yang istimewa kepada tokoh-tokoh yang menjadi aktivis gerakan kemerdekaan negara.

Kata nama terbitan bagi kata aktif ialah keaktifan, yang bermaksud perihal bertindak dengan cergas. Ayat contohnya:

9. Kerana keaktifan dan semangat juangnya yang kental, Dato’ Murad sentiasa dipilih sebagai presiden parti pada setiap kali mesyuarat agung parti tersebut diadakan.

Seperti halnya dengan kata aktiviti, kata keaktifan juga digunakan untuk istilah sains. Misalnya, penalar keaktifan (activity constant), dan pekali keaktifan (activity coefficient).

Akhir sekali ialah aktivisme (activism). Aktivisme bermaksud amalan yang berteraskan tindakan kekerasan untuk mencapai sesuatu tujuan, khususnya tujuan politik.

Demikianlah huraian tentang kata aktif, iaitu salah satu kata serapan daripada kata bahasa Inggeris ke dalam bahasa Melayu. Sesungguhnya amat digalakkan, kita menggunakan kata dalam bahasa Melayu yang sama maksudnya dengan kata aktif serta kata-kata terbitan daripadanya.

Buah Beralun-alun?

Oleh Muhammed Salehudin Aman

Ayat: Gugusan buah dipohon beralun-alun ditiup angin.

Hal tentang kegramatisan ayat contoh di atas pernah ditanyakan kepada saya. Gramatiskah kata kerja tak transitif berganda beralun-alun dalam predikat ayat, bagi menggambarkan keadaan gerakan gugusan buah di pokok?

Kata beralun-alun bermaksud berombak-ombak secara memanjang, dan tidak memecah; atau ombak yang bergulung-gulung (biasanya tidak tinggi daripada ombak biasa). Kata ini memang ghalib dikaitkan dengan hal ombak, Nyatalah, beralun-alun sesuai digunakan bagi menggambarkan keadaan pergerakan air, sama ada air laut atau air tasik yang besar dan luas bidangnya. Contohnya:

1. Laut luas beralun-alun.

2. Air danau Singkarak beralun-alun.

Benda-benda yang bergugus seperti buah langsat, buah dokong, jambu madu, duku, longan, mata kucing, dan lain-lain seumpamanya memang bergerak-gerak apabila ditiup angin (kencang). Gerakan yang berlaku itu tidaklah dikatakan beralun-alun, kerana beralun-alun tidak sesuai digunakan untuk menggambarkan gugusan buah yang bergerak-gerak. Kata yang sesuai bagi gambaran itu ialah berbuai-buai atau berayun-ayun.

Berbuai bermaksud berayun, sama ada ke belakang atau ke hadapan, ke kiri atau ke kanan. Jika digandakan kata berbuai menjadi berbuai-buai, maka maknanya berbuai berulang-ulang. Makna ini dinyatakan dalam ayat yang berikut:

3. Badannya yang gemuk itu kelihatan berbuai-¬buai apabila ia berjalan.

4. Kereta itu kelihatan bergantung dan berbuai-buai.

Kata lain yang seerti dengan berbuai-buai ialah berayun-ayun, dan bergoyang-goyang. Berayun-ayun menunjukkan sesuatu yang bergantung dan bergerak ke hadapan atau ke belakang, ke kiri atau ke kanan secara teratur. Maksud ini dapat difahami daripada ayat berikut:

5. Kanak-kanak sedang melihat kera berayun-ayun di pokok.

Sama seperti maksud kata berayun-ayun, bergoyang-goyang juga membawa maksud bergerak-gerak. Pergerakan itu berulang kali. Maksud seperti ini tersirat dalam ayat 6:

6. Kereta kecil itu bergoyang-goyang kerana jalan yang dilaluinya berlubang-lubang.

Jadi, maksud bergerak ke hadapan, ke belakang, ke kiri dan ke kanan terkandung dalam maksud kata berbuai-buai, berayun-ayun dan bergoyang-goyang. Dahan pokok bergoyang-goyang; buahnya berbuai-buai atau berayun-ayun. Ombak laut beralun-alun. Demikian itulah nama pergerakan yang terjadi pada dahan pokok (termasuk ranting dan daun), buah dan air laut.

Janggal benar kiranya kita mengatakan bahawa dahan pokok beralun-alun atau berayun-ayun. Untuk keadaan gerakan pokok, kata bergoyang-goyang yang lebih tepat. Untuk gugusan buahnya pula, kata berbuai-buai dan berayun-ayun yang sangat sesuai.

Harus diingat, kata ganda separa berimbuhan beralun-alun, selain menggambarkan pergerakan air ombak, kata ini dapat digunakan sebagai maksud kiasan pergerakan pokok padi. Misalnya:

7. Pokok padi beralun-alun seperti ombak di lautan apabila ditiup

angin.

Begitulah jawapannya kepada persoalan kegramatisan ayat “Gugusan buah dipohon beralun-alun ditiup angin”. Ketaralah bahawa beralun-alun, berbuai-buai dan berayun-ayun, dan bergoyang-goyang digunakan bagi menggambarkan keadaan yang tertentu untuk sesuatu benda yang tertentu juga.