Sabda Rasulullah s.a.w. :-  ?ِ?َ? ?َ?َ?ْ?ُ?ْ ?ِ?ِ?َ??ِ ??ْ?َ?َّ?ِ ?َ??ْ?َ?ُ?? ?َ??ُ?? ?َ?َ? ?ِ?َ??ُ ??ْ?َ?َّ?ِ ?َ??َ ?ِ?َ?ُ ???ِّ?ْ?ِ  Ma...
Hit: 10 Laman Asal