Wednesday 28 December 2011

SYARAT KELAYAKAN MASUK KE PRASEKOLAH KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


Syarat-syarat Kemasukan Murid Ke Kelas Prasekolah KPM adalah merujuk surat : KP(PUU)10074/02/9/Jld.3(58) bertarikh 6 Mac 2002 dan KP(BS)/(PSR)8502/10/Jld.Vll(8) bertarikh 29 Mac 2002.
i) Warganegara Malaysia sahaja. (Merujuk kepada penerimaan kemasukan murid ke sekolah rendah).
ii) Kanak-kanak yang mencapai umur lima (5) tahun pada hari pertama bulan Januari dalam tahun persekolahan semasa.
iii) Keutamaan pemilihan berasaskan kepada merit pendapatan ibu bapa/penjaga di bawah garis kemiskinan dan ‘ranking’ pendapatan perkapita keluarga dari rendah ke tinggi.
iv) Jumlah bilangan murid setiap kelas tidak melebihi daripada 25 orang.
v) Proses pemilihan murid prasekolah KPM hendaklah dibuat oleh Jawatankuasa Pemilihan Murid Prasekolah.
Kemasukan ke Kelas Prasekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
Tarikh mula pendaftaran                                :          1  Jun tahun
Tarikh tutup pendaftaran                             :           30 September
Surat tawaran masuk                                    :          11 November
Jawapan penerimaan tawaran               :          30 November
Pendaftaran masuk kelas                           :          Sesi persekolahan tahun berikutnya.

No comments:

Post a Comment