?ِ?ْ?ِ ????ِ ???َّ ?ْ?َ?ِ ???َّ ?ِ??ِ

?ِ?َّ? ?َ?َ?ْ?َ? ?َ?َ ?َ?ْ?ً? ?ُ?ِ??َ?

?ِ?َ?ْ?ِ?َ ?َ?َ ????ُ ?َ? ?َ?َ?َّ ?َ ?ِ?ْ ?َ?ْ?ِ?َ ?َ?َ? ?َ?َ?َّ?َ

?َ ?ُ?ِ?َّ ?ِ?ْ?َ?َ?ُ ?َ?َ?ْ?َ ?َ ?َ?ْ?ِ ?َ?َ ?ِ?َ ??ً? ?ُ?ْ?َ?ِ??ً?

?َ ?َ?ْ?ُ?َ ?َ ????ُ ?َ?ْ?ً ? ?َ?ِ ??ً ?

?َ?َ??َ ?ِ?ْ?َ ????ِ ?َ?ِ?ْ?ً?

?َ?ِ?ْ?ً? ??ِ ???ُّ ?ْ?َ? ?َ?ْ??َ ?ِ?َ?ِ ?َ?ِ?َ ??ْ?ُ?َ?َّ ?ِ?ْ?َ

َ??َّ?ْ?ُ ?َ?ْ?ِ?َ ?ِ?َّ?ِ? ?َ?َ?َ ???َّ?َ?َ?ِ ?َ?ْ??َ?ْ?َ

?ِ?ْ?ِ ????ِ ???َّ ?ْ?َ?ِ ???َّ ?ِ??ِ

?َ?ْ?ٌ ?ِّ?َ ????ِ ?َ?َ?ْ?ٌ ?َ?ِ?ْ?ٌ ?َ?َ?ِّ?ِ ??ْ?ُ?ْ ?ِ?ِ?ْ?َ

?َ?َ ?ُّ?َ? ??َّ?ِ ?ْ?َ ?َ??َ?ُ?ْ? ?ُ?ْ?ُ?? ?َ?ْ?َ??َ ????ِ

?َ?َ? ?َ??َ ?ِ??َ? ??ْ?ُ ?َ?ْ?َ?َ ?ِ?ْ?َ?َ ??ِ?ِّ?َ ?َ?ْ ?َ?ْ?َ??ِ? ?ِ?َ? ????ِ

?َ??َ ??ْ?َ?َ ??ِ?ُّ??َ ?َ?ْ?ُ ?َ??َ?? ???ِ

???? ?? ?ِ?َ?َ ?ِ??َّ?ُ?َ ??ْ?َ?ُّ ??ْ?َ?ُّ?ْ?ُ

??َ ?َ?ْ?ُ?ُ?ُ ?ِ?َ?ٌ ?َ??َ ?َ?ْ?ٌ

?َ?ُ ?َ??ِ? ???َّ?َ?َ??ِ ?َ?َ??ِ? ?ْ??َ?ْ?ِ

?َ?ْ ?َ???َّ?ِ?ْ ?َ?ْ?َ?ُ ?ِ?ْ?َ?ُ ?ِ??َّ ?ِ?ِ?ْ?ِ?ِ

?َ?ْ?َ?ُ ?َ? ?َ?ْ?َ ?َ?ْ?ِ ?ْ?ِ?ْ ?َ?َ? ?َ?ْ?َ?ُ?ْ

?َ??َ ?ُ?ِ?ْ?ُ?ْ?َ ?ِ?َ?ْ?ٍ ?ِ?ْ ?ِ?ْ?ِ?ِ ?ِ??َّ?ِ?َ? ?َ??َ

?َ?ِ?َ ?ُ?ْ ?ِ?ُّ?ُ ???َّ?َ?َ ??ِ ?َ?ْ??َ ?ْ?َ

?َ??َ ?َ?ُ?ُ?ُ ?ِ?ْ?ُ?ُ?َ??َ?ُ?َ ?ْ??َ?ِ?ُّ ?ْ??َ?ِ?ُّ ?ْ??َ?ِ?ْ?ُ

?ِ?ْ?ِ ????ِ ???َّ ?ْ?َ?ِ ???َّ ?ِ??ِ

?َ?ْ?َ?ْ?َ?ْ?َ? ?َ?َ? ??ْ?ُ?ْ??َ ?َ?َ? ?َ?َ?ٍ ?َ?َ?َ?ْ?َ?ُ


?َ??ِ?ً? ?ُ?َ?َ?ِّ?ً? ?ِ?ْ ?َ?ْ?َ?ِ ????ِ

?ِ?ِ?ْ?َ ?ْ??َ?ْ?َ??ُ ?َ?ْ?ِ?ُ?َ? ?ِ??َ??ِ ?َ?َ?َّ?ُ?ْ ?َ?َ?َ?َّ?ُ?ْ?َ

?ُ?َ????ُ ??َّ?ِ?ْ ??َ?ِ?َ?َ ?ِ??َّ ?ُ?َ?َ??ِ?ُ ?ْ??َ?ْ?ِ ?َ???َّ?َ??َ?ِ

?ُ?َ???َّ?ْ?َ?ُ ???َّ?ِ?ْ?ُ

?ُ?َ????ُ ??َّ?ِ?ْ ?? ?ِ?َ?َ ?ِ??َّ ?ُ?َ?ْ??َ?ِ?ُ ?ْ??ُ?ُّ?ْ?ُ ???َّ??َ?ُ ?ْ??ُ?ْ?ِ?ُ ?ْ??ُ?َ?ْ?ِ?ُ ?ْ??َ?ِ?ْ?ُ?ْ??َ?َ??ُ ?ْ??ُ?َ?َ?ِّ?ُ ?ُ?ْ?َ??َ ????ِ ?َ?َّ??ُ?ْ?ِ ?ُ?ْ?َ

?ُ?َ????ُ ?ْ??َ??ِ?ُ ?ْ??َ??ِ?ُ ?ْ??ُ?َ?ِّ?ُ?َ?ُ ?ْ??َ?ْ?َ??ُ ?ْ??ُ?ْ?َ? ?ُ?َ?ِّ?ُ ?َ?ُ ?َ??ِ? ???َّ?َ?َ??ِ ?ِ?ْ??َ?ْ?ِ ?َ?ُ?َ ??ْ?َ?ِ?ْ?ُ?ْ??َ?ِ?ْ?ِ

?ُ?ِ?ْ?ُ ?َ?ْ?ِ?ْ ?ِ????ِ ?َ?َ? ?َ? ?ِ?ْ ?ُ?ِّ ?َ??َ?ْ?َ?ُ ?ِ?ُ?ُ?َ?ْ?ِ

?َ?ُ?ْ?ِ?ُ?ِ?َ?ْ?َ?ْ?ِ ?َ?َ?ْ?ِ?ْ ?ِ?ِ?ْ?َ?ْ?ِ ?َ?َ?ْ?ِ?ُ ?ِ?َ?َ?ْ?ِ ?َ?َ?َ?َّ?ُ ?ِ?َ?َ?َ?ْ?ِ

?َ?َّ?ْ?ُ ?َ?ْ?ِ?ْ ?ِ????ِ ??ْ?َ??ِ?ِ ?ْ??َ ?ْ?َ?ِ

?ِ?ْ ?َ?ِّ?َ??َ?َ??ُ ?َ?َ?ْ?َ?ُ . ?ِ?َ ???ِ?ِّ ?َ?ْ??ِ?ْ?ِ . ?َ?َ?ْ ?َ?ْ?ُ?ُ?ْ?ِ

?َ?َّ?َ??ُ?ُ ?َ?َ?َّ ?َ?َ??ُ?ُ?

?َ?َ?َ?َّ ?َ?ْ ?َ?ْ?َ??ُ ?ُ ?َ

??َ?ِ?َ?َ ?َ?ْ?ُ?ُ ?َ??َّ?ُ?َّ ?ِ?ِّ?ْ ?َ?ْ?َ?ُ?َ ?ِ? ?ُ?ُ?ْ?ِ?َ?ْ?َ?ِ?ِ?

?َ?َ?ُ?ْ?ُ?ِ?َ ?ِ?ْ ?ُ?ُ?ْ?ِ?ِ?ْ ?َ?َ?َ?ُّ?ِ?ِ?ْ ?َ?َ?ْ?ِ?ِ?ْ ?َ?َ?َ? ?ِ?ِ?ِ?ْ

?َ?ْ?ِ?ْ ?َ??َ?َ?ْ ?َ?َ??َ.?ِ? ?َ?َ??َ?ً ?ِ?َ ??ْ?ِ?ِّ ?َ?ْ??ِ?ْ?ِ

?َ??َ??ِ?ُ ?َ??َ?ِ?ْ?ُ

?َ??َ??ِ? ?َ??ُ?ِ?ْ?ُ

?ُ?ْ?َ??َ?َ ?َ??َ?ِّ

?َ??َ?ْ?َ?َ ?َ?ْ?َ?َ ?َ?َ?َ?َّ?ُ?ْ?َ??َ?َ


?َ?َ?َّ?ْ?ُ ?ِ????ِ ?َ?ِ?ْ?ْ?َ??ِ ????ِ ?َ?ِ?َ?َ??ِ ????ِ ?َ?َ??َ ?ِ?َ?ِ ????ِ ?َ?َ?ْ?ِ?َ??ِ ????ِ ?َ?ُ?ُ?ِ ????ِ ?َ???َّ??ِ?ِ?ْ?َ ?ِ?ْ ?ِ?َ ?ِ????ِ

?َ?َّ?ْ?ُ ?َ?ْ?ِ?ْ ?ِ ??َ?ِ?َ?َ ?ِ??َّ????ُ ?ُ?َ?َّ?ٌ ?َ?ُ?ْ?ُ ????ِ ?َ?َّ? ????ُ ?َ?َ?ْ?ِ ?َ?َ?ِ?ِ ?َ?َ?َّ?

?َ??َّ?ُ?َّ ?ُ?ْ?ُ?ْ?ِ?ْ ?ِ?َ?ْ?ِ?َ ??َّ?ِ?ْ ??َ?َ?َ??ُ

?َ??ْ?ُ?ْ?ِ?ْ ?ِ?َ?َ?ِ?َ ??َّ?ِ ?ْ ??َ?ُ?َ??ُ

?َ??ْ?َ?ْ?ِ?ْ ?ِ?ُ?ْ?َ?ِ?َ ?َ?َ?َّ ?َ??َ ?َ?ْ?ِ?ُ ?َ?َ?ْ?َ ?ِ?َ?ِ?ْ ?َ?َ?َ??ِ?ْ

?َ??ِ?َ??َ ?ْ??ُ?ْ?َ?ِ?ْ?ِ?ْ?َ ( ?????            x3 

?َ??َ?َ?َ ??ْ?َ? ?ِ?ِ?ْ?َ ( ?????.            x3

?ِ?ْ?ِ?ِ?ْ ?َ?َّ?ُ?ِّ ?َ??ِ?ٍ ?َ?ْ?ُ?ُ ?ِ?َ?ْ?ٍ ?َ?ْ?َ?َ??ٍ

?ِ??َّ?َ??ِ?ً? ?َ?ْ?ُ?ُ ?ِ?َ?ْ?ٍ

?ِ?َّ?َ ?َ?َ? ?ُ?ِّ ?َ?ْ?ٍ ?َ?ِ?ْ?ٌ

?ِ?ْ?ِ ????ِ ?َ?ْ ?ِ?ْ ?َ?ْ?ِ?ْ ?ِ?ْ ?ُ?ِّ ?َ? ?ُ?ْ?ِ?ْ ?َ ?ِ?ْ ?ُ?ِّ ?َ??ِ?ٍ

????ُ ?ِ?َ? ?ِ?ْ

?ِ?ْ?ِ ????ِ ?ُ?ِ?ْ?ُ

?َ??َّ?ُ?َّ ?َ?َّ ???َّ??ِ . ?َ?ْ?ِ?ِ ??ْ?َ??َ ?ِ?ْ?ِ ?َ?ْ?َ ???َّ??ِ? ?َ?َ??ِ ?َ?ْ?َ ?ْ??ُ?َ??ِ?ْ , ??َ?ِ?َ??َ?ِ??َّ?ِ?َ??ُ?َ , ?ِ?َ??ً??َ?ُ?َ??ِ?ُ ?َ?َ?ً? ?َ??َ?َ?َ?ً?

?َ??َ??ِ? ?َ??َ??ِ? ?َ??َ?ِ?ْ?ُ ?َ??َ?ِ?ْ?ُ

?ِ?ْ?َ?ْ ?َ?ِّ?ْ ?ُ?َّ ?َ?َ?ٍ ?َ?ِ ?ْ?ٍ

?َ??ْ?ِ?ِ?ْ ?ِ?َ ??ْ?َ?ِّ ?َ??ْ?َ?ِ ?ْ?ِ ?َ??ْ?َ?َ?ِ ???َّ?ِ?ْ?ٍ , ?َ?ْ??َ?ْ?ِ ??ْ?َ?ِ ?ْ?ِ

?َ??ْ?َ?ْ ?ِ?ْ ?ُ?ْ?ً??ِ?ْ ?ُ?ْ?ِ ?َ ?َ?ِ?ًّ??ِ?ْ ?ِ?ِّ?َ ?َ?َ?ْ?ً??ِ?ْ ?َ?ْ?ِ?َ

?َ?َ?َ??ً ?ِ?ْ ?َ?َ??ِ?َ

?َ?َ?َ??ً ?ِ?ْ ?َ?َ??ِ?َ ?َ?ِ?َ??َ?ً ?ِ?ْ ?ِ?َ??َ?ِ?َ

?َ?َ?ْ ?ِ?ْ?ِ? ?ِ?ْ ?َ?ْ ?ِ?ْ?ِ?َ . ?َ??َ? ??ْ?َ??َ?ِ ?َ?ْ??ِ?ْ?َ??ِ

?َ??ْ?َ?َ? ?ِ?ِ ??ْ?ِ?َ??ِ

?َ?ْ?َ ?ُ?َ ?َ?ْ ?َ?ْ?ِ?َ?ِ? ?ِ?ْ ?َ?ِّ ?ُ?ِّ ?ِ?ْ ?َ?ٍّ

?ِ?َّ?َ ?َ?ْ?َ ????ُ ??ْ?َ? ?ِ?ُ ?ْ??َ?ْ?َ?ُ

?َ?َ?َّ? ????ُ ?َ?َ? ?َ?ِ?ِ?َ? ?ُ?َ?َّ?ٍ ?َ?َ?ِ?ِ ?َ?َ?ْ?ِ?ِ ?َ?َ?َّ?َ ?َ?ْ?ِ?ْ?ً? ?َ?ِ?ْ?ً? ?َ?ِّ?ً? ?ُ?َ??َ?ً? ?ِ?ْ?ِ ?َ

??ْ?َ?ْ?ُ?ِ?َّ?ِ ?َ?ِّ ?ْ??َ? ?َ?ِ?ْ?َ ?َ??ِ?ً? ?َ?َ? ?ِ?ً? ?َ?َ?َ? ?ُ?ِّ ?َ??ٍ

Maksud:Sungguh kami bukakan kemenangan bagimu dengan kemenangan yang seluas – luasnya,

Agar Allah memberikan limpahan pengampunan untukmu dari dosa – dosamu yang terdahulu dan yang akan datang,

Dan menyempurnakan kenikmatan Allah SWT, untukmu wahai Muhammad dan memberimu jalan yang sebenar – benarnya, 

Dan Dia Allah akan memberikan pertolongan kepadamu dengan pertolongan yang dasyat.

Dan sungguh engkau itu disisi Allah, dan milik Allah -lah segala kewibawaan.

Kewibawaan di dunia dan di akhirat dan kewibawaan yang ada pada hamba – hamba yang dekat kepada Allah.

kuhadapkan jiwa hatiku kepada yang menciptakan langit dan bumi.

Dengan Nama Allah yang maha melimpahkan kasih sayang kepada seluruh makhluknya, dan kasih sayang kepada hambanya yang beriman.

Pertolongan dari Allah segera datang dan kemenangan sudah dekat waktunya,
Dan beri kabar kepada orang – orang yang beriman,

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang – orang yang menolong agama Allah,

Sebagaimana berkata Isa bin Maryam (as) kepada kaumnya yaitu kaum Hawari, Siapa yang menolong aku kejalan Allah,

maka berkatalah kaum Hawari “kamilah yang akan menolong agama Allah”.

Allah, tiada Tuhan selain Dia, Maha Hidup dan Maha berdiri sendiri dan Maha menegakkan

Tiadalah Allah SWT itu lupa dan tiadalah Allah SWT itu tidur

Miliknyalah apa – apa yang ada dilangit dan apa-apa yang ada di bumi

Siapa yang memiliki kekuatan memberi pertolongan di sisi Allah kecuali dengan izin –Nya

Dialah Allah yang Maha tau apa – apa yang ada didepan mereka dan apa – apa yang dibelakang mereka (yang akan datang dan yang telah lalu)

Tiadalah seseorang itu bisa merangkul dan memahami segala sesuatu dari ilmu – ilmu Allah terkecuali dengan kehendak Allah

Seluas kursinya Allah itu seluas langit dan bumi

Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Dengan Nama Allah yang maha melimpahkan kasih sayang kepada seluruh makhluknya dan kasih sayang kepada hambanya yang beriman

Kalau sekiranya kami menurunkan Al Qur’an ini kepada sebuah gunung


pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah

Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berfikir.

Dialah Allah Yang Tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata

Dialah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Dialah Allah yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki Segala Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
 
Dialah Allah Yang Maha Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk rupa, Yang mempunyai Nama – Nama yang paling baik, Bertasbih kepada –Nya apa yang ada di langit dan di bumi, Dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Aku memperlindungkan diriku dengan Allah ta’ala, Dari semua yang mendengar dengan dua telinga (yaitu manusia, jin dls)

Dan melihat dengan kedua mata, dan berjalan dengan dua kaki dan yang membela diri dan menyerang dengan kedua tangan, dan berbicara dengan dua bibirnya

Aku memperlindungkan diriku dengan Allah Yang Maha pencipta, Yang Maha agung

Dari semua keburukan – keburukan yang aku risaukan dan aku takutkan, Dari kaum jin dan kaum manusia, Dan dari kedatangan jin dan manusia musuh – musuh kami.

Dialah Allah selalu membela hamba – hambanya yang dekat kepada – Nya,
Dan Allah itu Maha memuliakan orang – orang yang memuji –Nya
 
Dan Maha Agung dan suci nama – nama Allah

Tiada Tuhan Selain –Nya, Wahai Allah aku jadikan Kau mencengkram semua leher musuh – musuhku

Dan aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan mereka,
Dan dari semua fitnah – fitnah mereka, dan dari tipu daya mereka,
Dan apa yang mereka rencanakan untuk mencelakakanku.

Padamkan api kemarahan mereka yang memusuhi aku dari kaum jin dan manusia

Wahai yang Maha Menjaga, wahai yang Maha menguasai segala penjagaan
 
Wahai yang Maha mencukupi, wahai yang maha melindungi

Maha Suci Engkau wahai Rabb, Yang Memiliki alam semesta

Betapa Agung Penciptaan –Mu dan betapa Dasyatnya Kerajaan –Mu


Aku menjadikan Allah sebagai bentengku, dengan nama – nama Allah sebagai bentengku, dengan ayat – ayat Allah sebagai bentengku dan malaikat – malaikat Allah sebagai bentengku, dan nabi – nabi Allah sebagai bentengku, dan Rasul – rasul Allah sebagai bentengku, dan sholihin sebagai bentengku
 
Aku membentengi diriku dengan Laaillahaillahu muhammadarrasulullah saw,

Wahai Allah jagalah diriku dengan penglihatan -Mu yang tidak pernah tertidur

Dan lindungilah aku dengan perlindungan -Mu yang tiada pernah terfikirkan kehebatan dan kesempurnaannya

Dan sayangilah aku dengan ketentuan – ketentuan –Mu atasku hingga tiadalah aku celaka selama aku berharap kepada -Mu dan berpegang teguh kepada –Mu
 
Wahai yang Maha mendengar semua yang memohon pertolongan 3x

Wahai Yang Maha Menjawab semua orang – orang dalam kesulitan 3x

cukupkanlah segala kejahatan semua orang – orang yang akan datang menuju kepadaku diwaktu siang ataupun malam

Terkecuali mereka yang datang dengan kebaikan

Sungguh Engkau berkuasa atas segala sesuatu

Dengan nama Allah aku menjadikannya sebagai pelindung diriku dari semua yang menggangguku dan dari semua yang hasad dan iri kepadaku

Allah yang menyembuhkan aku dari segala apa yang mereka perbuat

Dengan nama Allah, aku menjadikannya azzimat pelindung

wahai Allah singkirkanlah segala musibah dan berilah kesembuhan dan engkaulah yang Maha memberi kesembuhan dan berilah afiah dan Engkaulah yang memiliki afiah dan tiada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dari -Mu, kesembuhan yang tidak membawa penyakit lagi sesudahnya dan tidak membawa kepedihan sesudahnya

Wahai yang Maha mencukupi, Wahai yang Maha melimpahkan, Wahai yang Maha terpuji, wahai yang Maha mulia 
 
Singkirkan dariku segala kelelahan yang dasyat

Jagalah aku dari pada serangan – serangan besi dan pedang dan penyakit yang dasyat, dan pasukan yang banyak

Jadikan aku cahaya dari cahaya -Mu, dan pertolongan dari pertolongan -Mu , dan perlindungan dari perlindungan -Mu

Dan keagungan kewibawaan dari kewibawaan –Mu

Dan pemberian dari pemberian -Mu, dan penjagaan dari penjagaan –Mu

Dan bimbingan dari bimbingan -Mu, Wahai Yang Maha agung keagungan –Nya dan Mulia ,

Yang Maha memiliki limpahan – limpahan anugrah yang besar

Agar Kau jauhkan aku dari segala yang jahat

Sungguh Engkaulah yang Maha menciptakan dan Maha besar

Salam dan shalawat tercurahkan pada Sayyidina Muhammad saw, dan keluarganya, sahabatnya salam dengan sebaik – baiknya salam, Shalawat dan salam yang membawa keberkahan, kemuliaan dan membawa keluhuran

Segala puji bagi Allah Rabbul’alamin, dhohir dan bathin atas segala kejadian.Ijazah dari Habib Munzir Al Musawa

Kesejukan kasih sayang Nya semoga selalu menerangi hari hari anda dg kebahagiaan,
Saudaraku yg kumuliakan,
saya Ijazahkan pada Hizb Nashr Al A’da.

ia tidak panas atau membawa mudharrat, ia penuh dg doa doa yg diajarkan oleh Rasul saw, tidak satu kalimatpun kecuali dari hadits Nabi saw dan firman Allah swt yg dipadu oleh Hujjatul Islam Al Imam Abdullah bin Alwi Alhaddad, diantara khasiatnya adalah sukses dalam segala yg kita perjuangkan, dilindungi dari syaitan, kelompok jin, kelompok jahat, kelompok syaitan, penyakit, bahkan doa agar dipadamkan semua keinginan orang yg berniat jahat pada kita, dan dipadamkan semua keinginan orang yg ingin memusuhi kita, dan meminta kemenangan dari Allah swt dalam segala yg kita perbuat, dan banyak lagi.
Hit: 0 Laman Asal