Reka bentuk kajian tindakan berbeza daripada kajian konvensional kerana ia dijalankan di sekolah untuk kegunaan dan dilakukan oleh guru-guru yang bertujuan untuk mengkaji berkaitan dengan pelbagai aspek dalam pendidikan seperti pedagogi. Ini adalah untuk memastikan proses pengajaran & pembelajaran berjalan dengan lancar.

- Rekabentuk kajian tindakan adalah berbeza berdasarkan sekolah.

- Dalam laporan akhir kajian tindakan, rekabentuk kajian tindakan diletakkan di bahagian metadologi iaitu bahan atau kaedah kajian dijalankan

- Rekabentuk kajian tindakan terbahagi kepada beberapa peringkat iaitu :
1) Tinjauan awal
2) Merancang
3) Perlaksanaan tindakan
4) Pemerhatian dan kesimpulan
5) Dapatan kajian

- Keistimewaan kajian tindakan yang membezakannya dengan kajian konvensional ialah penyelidik terlibat secara langsung dalam kajian sebagai salah satu subjek kajianHit: 35 Laman Asal