(( Kitab Terdahulu )) Lebih ditujukan kepada golongan manusia yang tertentu sahaja di kalangan berbagai bangsa. (( Al-Quran )) Semua aja...
Hit: 5 Laman Asal