Berikut adalah senarai buah - buah Silat Cekak, sebanyak 21 buah. Pada asalnya jumlah buah yang ada adalah 28 kesemuanya. Ustaz Hanafi telah membuat beberapa perubahan dengan membuang dan mengabungkan beberapa buah di dalam sistem matapelajaran ini kerana beliau berpendapat ada beberpa buah yang tidak praktikal untuk digunakan. Ada juga buah - buah hampir - hampir serupa dan buah - buah ini pula telah digabungkan.

) Buah Pertama) Keputusan Gayong Petani) Keputusan Sendeng Atas) Buah Kilas Belakang) Buah Kilas Hadapan) Buah Kidong Kiri) Buah Kuntau Jatuh) Buah Kuntau Kiri & Kuntau Kiri Gantung) Buah Kuntau Kanan Gantung) Buah Hentak (Keputusan Silat Harimau)) Buah Ali Patah Atas) Buah Ali Patah Sudah) Buah Selendang) Buah Gari & Gari Gunting) Buah Paras) Keputusan Pasung Kemanga) Keputusan Terlak) Keputusan Lintau) Buah Hempok) Buah Luncur) Buah Siku Potong


Antara buah - buah yang telah dibuang:

)Buah Rasa)Buah Singkat Nyawa)Buah Pusing Tangan (Pecahan dari Gayung Petani))Buah Sengkak)Buah Keputusan Sendeng Bawah Kiri dan Kanan)Buah Kidung Kanan
Hit: 0 Laman Asal