Sufyan Atsauri berkata: “Sepuluh macam daripada kekejaman ialah: 1. Seorang yang berdoa untuk dirinya sendiri, dan tidak mendoakan untuk ...
Hit: 7 Laman Asal